Smulmand, Algemene Voorwaarden


Producten en diensten:

De Smulmand Ontbijtservice & Meer levert aan particulieren en bedrijven onder andere ontbijtservice, fruitmanden, high tea, picknickmanden, taart & cupcakes, zoals op de website www.smulmand.nl is vermeld.
De Smulmand Ontbijtservice & Meer gebruikt zoveel mogelijk verse producten en betracht een hoge mate van kwaliteit, hygine en smaak bij de bereiding van de producten. Afhankelijk van het bestelde product of de dienst, levert De Smulmand Ontbijtservice & Meer in bruikleen etageres, eet- en drinkgerei, e.d.
De Smulmand Ontbijtservice & Meer levert bestellingen af op het met de opdrachtgever/klant afgesproken adres, binnen een straal van 35 km vanaf het centrum van IJsselstein (Ut).Bestellingen en annuleringen:


Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via onze website. Ook telefonische bestellingen dienen altijd achteraf via e-mail te worden bevestigd.
Bestellingen worden pas definitief verwerkt wanneer de Smulmand Ontbijtservice & Meer de met u afgesproken wijze van betaling en het moment van levering via e-mail heeft bevestigd. Tenzij anders is afgesproken, worden bestellingen tot 48 uur voor het gewenste moment van levering geaccepteerd. Bestellingen kunnen tot 48 uur * voor levering per e-mail of telefonisch worden geannuleerd of naar een ander moment van levering worden verplaatst. Tot uiterlijk 48 uur * voor levering kunnen er wijzigingen in het aantal personen en arrangement worden gedaan.

Indien de bestelling tussen 12 en 48 uur * voor het afgesproken moment van levering ongedaan wordt gemaakt, is de klant 30 % van de waarde van het product/de dienst aan annuleringskosten aan de Smulmand Ontbijtservice & Meer verschuldigd. Indien de bestelling minder dan 12 uur * voor levering ongedaan wordt gemaakt, is de klant 50 % van de waarde van het product/de dienst aan annuleringskosten verschuldigd. Bij weigering op het moment van aflevering of wanneer de bezorger al onderweg is, worden de volledige bezorgkosten en 100% van de totaalprijs van de bestelde producten/diensten in rekening gebracht.

*Voor de high tea hanteren wij een andere annuleringstermijn in verband met de voorbereidingen. De annuleringstermijn voor de high tea is 5 dagen. Indien de bestelling tussen 5 dagen en 48 uur voor het afgesproken moment van levering ongedaan wordt gemaakt, is de klant 50 % van de waarde van de bestelde high tea aan annuleringskosten aan de Smulmand Ontbijtservice & Meer verschuldigd. Indien de bestelling minder dan 48 uur voor levering ongedaan wordt gemaakt, is de klant 100 % van de waarde van de high tea aan annuleringskosten verschuldigd. Bij weigering op het moment van aflevering of wanneer de bezorger al onderweg is, worden de volledige bezorgkosten en 100% van de totaalprijs van de bestelde high tea in rekening gebracht.


Levering:

De Smulmand Ontbijtservice & Meer levert op alle dagen van de week op het afgesproken adres, tenzij bepaalde dagen vooraf uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Het moment van levering wordt altijd specifiek afgesproken. Richttijden voor de verschillende services zijn:
-ontbijtservice tussen 07.00 en 12.00u.
-lunch tussen 12.00 en 14.00u.
-high tea tussen 14.00 en 17.00u.
-taart en cupcakes tussen 14.00 en 17.00u.
-picknickmanden tussen 08.00 en 12.00u.

Onvoorziene (verkeers)situaties maken het voor de Smulmand Ontbijtservice & Meer nodig om een tijdsmarge van 30 minuten te hanteren, voor en na het afgesproken tijdstip. Uiteraard doet de Smulmand Ontbijtservice & Meer haar uiterste best om op het afgesproken tijdstip te bezorgen.

Indien er niemand aanwezig is op het bezorgadres nemen wij direct telefonisch contact op met de opdrachtgever/klant. Ook wanneer de Smulmand Ontbijtservice & Meer door onvoorziene omstandigheden later bezorgt dan afgesproken, wordt telefonisch contact met de opdrachtgever/klant opgenomen. De opdrachtgever/klant dient daarvoor een telefoonnummer te geven waarop hij/zij of een vervanger of andere gebruiker van de ontbijtservice te bereiken is.

Afhankelijk van het seizoen of geen/beperkte verkrijgbaarheid van de producten is het mogelijk dat de samenstelling van de service en/of producten afwijkt. De Smulmand Ontbijtservice & Meer is in voorkomende gevallen gerechtigd om service/producten te vervangen met een vergelijkbaar soort.

Bij de specifieke afspraken over de service, producten, momenten van levering en bezorgadres, wordt tevens een afspraak gemaakt voor het terugleveren van de in bruikleen geleverde zaken. Wanneer zaken op het afgesproken moment door de opdrachtgever/klant, gebruiker of ander persoon niet (kunnen) worden teruggeleverd, is de Smulmand Ontbijtservice & Meer genoodzaakt om extra reis- en/of wachtkosten in rekening te brengen. Wachtkosten bedragen 25,00 per half uur of gedeelte daarvan, reiskosten bedragen dan 0,50 per afgelegde kilometer.

Extra kosten vanwege het niet kunnen ophalen c.q. terugbrengen van de door de Smulmand Ontbijtservice & Meer in bruikleen gegeven zaken, komen voor rekening van de opdrachtgever/klant, maar kunnen tevens bij de andere gebruiker in rekening worden gebracht.
Wanneer n of meer zaken niet binnen 48 uur na het moment van aflevering kunnen worden opgehaald, of zijn terug bezorgd, is de opdrachtgever/klant verplicht om de nieuwwaarde direct aan de Smulmand Ontbijtservice & Meer te vergoeden, vermeerderd met 25%. Ook de andere gebruiker is daarvoor aansprakelijk. Wanneer de in bruikleen gegeven goederen beschadigd of vermist zijn is de opdrachtgever/klant verplicht om de nieuwwaarde direct aan de Smulmand Ontbijtservice & Meer te vergoeden, vermeerderd met 25%. Ook de andere gebruiker is hiervoor aansprakelijk.
Het is de opdrachtgever/klant, gebruiker of een ander niet toegestaan om beschadigde of vermiste zaken van de Smulmand Ontbijtservice & Meer (zonder enige voorafgaande schriftelijke toestemming van de Smulmand Ontbijtservice & Meer) te vervangen en/of te repareren.

Bij geen tijdige en/of volledige betaling, is de Smulmand Ontbijtservice & Meer gerechtigd om het bestelde niet te leveren, onverlet de plicht van de opdrachtgever/klant tot betaling van de hierboven reeds vermelde annuleringskosten.


Betalingen en prijzen:

De Smulmand Ontbijtservice & Meer accepteert betalingen door middel van bankoverschrijving of contant, minimaal 1 dag voorafgaand aan het moment van levering.

In enkele gevallen is er geen prijs op onze website vermeld, u kunt uw wensen bij deze producten aangeven en dan brengen wij graag een offerte aan u uit.

Alle op de website, in bestelbevestigingen en in deze voorwaarden vermelde prijzen en kosten zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alleen de in de bevestiging van bestelling vermelde prijzen zijn geldend.


Bezorgkosten:

De Smulmand Ontbijtservice & Meer brengt bezorgkosten in rekening voor levering aan huis. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het afleveradres en de locatie van de Smulmand Ontbijtservice & Meer. De bezorgkosten zijn bij de bevestiging van de bestelling berekend en vermeld. De bezorgkosten kunt u terug vinden op onze website. Staat uw plaatsnaam er nog niet bij vraag dan gerust naar de mogelijkheden. Wij baseren onze bezorgkosten op basis van circa 0,35 per kilometer vanaf het centrum van IJsselstein.

Overige:

Aan de foto's op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Veel van onze gerechten, bijvoorbeeld fruitsalades, sandwiches, taarten, cupcakes, gerechten voor high tea, lunch en picknickmanden worden door ons zelf vers en met zorg bereid. Daardoor kunnen producten er nooit precies hetzelfde uitzien als op de foto's. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding als het product er iets anders uitziet of anders smaakt dan de opdrachtgever/klant, gebruiker of iemand anders verwacht.


Geschillen:

Wij besteden veel aandacht aan de versheid en uitstraling van onze producten. Mocht u toch ontevreden zijn, dan willen wij dit graag weten.
Eventuele klachten en geschillen zullen zo spoedig mogelijk onderling en in goed overleg opgelost worden. De Smulmand Ontbijtservice & Meer is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Smulmand Ontbijtservice & Meer.

Op alle afspraken en overeenkomsten tussen de opdrachtgever/klant en/of gebruiker is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Ontbijt bestellen bij Ontbijtservice & Meer Smulmand

Door een bestelling bij de Smulmand Ontbijtservice & Meer te plaatsen, verklaart de opdrachtgever/klant onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met het daarin gestelde.

High tea bestellen thuis of op de zaak High tea bestellen thuis of op de zaak